انواع ورق های پلیمری

انواع ورق های پلیمری از قبیل p.p   Gpps, Hip.s از عرض ۲۰ میلیمتری (۲ سانتیمتر) الی ۱۵۰۰ میلیمتری  (150سانتی متر) ضخامت ۱۲۰میکرون (۰/۱۲میلیمتر) الی ۶۰۰۰ میکرون (۶میلیمتر) به صورت رول و شیت تولید میشود.

انواع ورقه های پلاستیکی

از قبیل: pp. ps ، مات و براق ، به دو روش تولید میشود.

1- رول ، 2- شیت ، 3- مات ، 4- براق ، 5- عریض ، 6- ضخیم 7- در رنگ های متنوع

رول

شیت

مات

براق

عریض

ضخیم

در رنگ های متنوع